12. February 2019

Fyllingsdaeln i forhistorisk tid

Fyllingsdalen i forhistorisk tid Det har vært foretatt arkeologiske undersøkelser i Fyllingdalen. Særlig er det området rundt idrettsparken på Varden og ved Gjeddevann som har vært gransket. Flere gjenstander fra dalen har kommet inn til museet oppigjennom årene, noe som tyder på at her har vært bosetning her lenge før vår tid. Da vi startet arbeidet med denne boka var det funnet seks gjenstander fra forhistorisk tid i eller i nærheten av Fyllingsdalen. I tillegg kommer funnene fra den kjente helleren på Ruskeneset ved Straume bro og en heller i Loddefjord. Det er funnet en vakker polert øks av flint fra yngre steinalder på Løvåshaugen. Det er en breiegget øks, slipt av grå flint. Den er slipt både på over og undersiden, også i nakken, men mange hoggmerker står udekket, særlig på smalsidene. Øksekroppen er litt vridd, eggen er skadd i gammel tid, med mange små avknusinger, det ene egghjørnet er bortslått. Skadene er trolig i hovedsak resultat av bruk i eldre tid. Øksen er 12,3 cm lang og 5,3 cm bred over eggen. Den ble funnet på Nedre Fyllingen, på inngjerdet til Øvrebø minkfarm på Løvåshaugen. Den kom fram ved grøfting, i leirgrunnen, med ca. 50 cm myr over (museumsnummer B 11094). Ute ved Stordalsvatnet under gården Bjørndal er det funnet en del av en Vestlandsøks som dateres til yngre steinalder. Dette er et eggfragment av en Vestlandsøks av grønnstein som måler 5,9 cm (museumsnummer B 13038). Under gården Sælen er det funnet en flat, bred skive av flint. Den har blitt kvesset i kantene med små slag. Dette gjrø at man tror den kan ha fungert som et slags redskap. Skiven lar seg ikke datere nærmere enn å antyde steinalder. Skiven er av lys gråblå flint, nesten gjennomskinnelig og lite patinert; den er formet som en stor, rombisk spiss. Den måler 7 cm i lengde. Den ble funnet under anleggsarbeid på veien fra Nordåsvatnet til Tjæreidviken (museumsnummer B 10333). På et nes ved Nordåsstraumen er det funnet en angel i horn som trolig må dateres til yngre steinalder. Dette er en stor angel av hjortehorn, spissen har mothake og stilken ender i en skrå arm med to brede innsnitt til feste for snøret. Angelen er hel, og måler 7,7 cm i lengde. Angelen stammer trolig fra samme tid som funnene i Ruskeneshelleren; yngre steinalder og bronsealder. Den ble funnet på Soluren, under gården Strømme (museumsnummer B 7002). En flat bred skive av blågul flint funnet på Sæleide i løs grus som ble skuffet ut av en 1 m høg skjæring. Gave fra finneren, hr. Sælen, som det står i arkivene på Bergen Museum i 1952 (B10333). Foto: Universitetsmuseet i Bergen. Fragment av eggen på en bergartsøks funnet ved Stordalsvatnet på Laksevåg og gitt i gave til Bergen Museum av Carsten Troye som fant øksen (B13038). Foto: Universitetsmuseet i Bergen. En stor angel av horn funnet på Nordsiden av Nordåsstraumen på Soluren like ved Ruskeneset. Angelen er 7,7 cm stor og meget godt bevart (B7002). Foto:Universitetsmuseet i Bergen. Kari Klæboe-Winther Kristoffersen, Universitetsmuseet i Bergen Slipt øks av flint funnet på Løvåshaugen i Fyllingsdalen. Den kom fram ved grøfting, i leirgrunnen, med ca. 50 cm myr over. Gave fra C. M. Øvrebo og Sverre Larsen til