Sagbruket

– Sist gang bulldoserne kom over fjellet til Fyllingsdalen på seksti- og syttitallet var vi ikke våken. Denne gangen skal vi være våken.
Det sier Helge Egge i Fyllingsdalen historielag. Han er primus motor i det som blir restaureringen av det gamle sagbruket i Sæleelven, som hadde sitt startskudd torsdag. Med et 200 år gammelt brev fra kongen i hånden vil de kreve at bruket stilles tilbake til fordums prakt.

GAMLE DAGER: Dato og fotograf på bildet er ukjent, men slik så sagbruket ut før det ble bygget om på begynnelsen av 1900-tallet. Foto: Fyllingsdalen historielag

 

Begynner restaurering

Drømmen er en fullstendig gjenoppretting av sagbruket som ble startet med tillatelse fra danskekongen i 1755. Det første skrittet mot å realisere dette er å bringe vannturbinen som drev sagen tilbake til sin opprinnelige stand. Ifølge Egge sine undersøkelser ble turbinen installert på anlegget på 1930-tallet.
– Dette var det første sagbruket i Fana herad. Det er et unikt anlegg med røtter tilbake til 1755, sier han.
Nå begynner arbeidet med å ta fra hverandre turbinen, vaske den, undersøke den og sette den i stand.

Får støtte fra fylket

Da Fyllingsdalen ble en del av Bergen kommune i 1955 hadde Bergen et enormt behov for boliger. De gamle gårdene ble derfor erstattet med boligblokker og kjøpesenter og veier ble bygget ut.
Nå skal hovedveien gjennom Fyllingsdalen utvides med kollektivfelt og gang- og sykkelfelt. Dermed vil veien, som allerede i dag ligger tett opp mot det gamle sagbruket, komme enda nærmere elven.

Var en sensasjon da den åpnet i 1939: Denne veien er verneverdig

Ifølge Egge var ikke Hordaland vegkontor, som har ansvar for utbyggingen, klar over bruket da de begynte utbyggingen på veien. I frykt for å miste enda flere kulturminner tok han grep, og inviterte utbyggerne med på befaring.
– Bydelen vår har blitt utsatt for overgrep en gang før, og vi skal sørge for at det ikke skjer igjen, sier han.
Beate Riisnæs, prosjektleder for utbyggingen av fylkesvei 540, var på befaringen og sier de ønsker å ta hensyn i den grad de kan.
– Vi ser ingen grunn til at vi skal ødelegge noe her hvis det kan unngås. Vi vil bygge ut en til to meter, og ser ikke at det vil føre til noe skade, sier hun.
Helge Eggen stopper ikke før hele bruket er tilbake på plass. For fyllingsdølen handler opprustingsprosjektet om å kjenne sine egne røtter.

Krever at kommunen hjelper til

Egge stopper ikke bare ved å hindre veiutbyggingen, han vil også ta opp kampen mot Bergen kommune.
Da området rundt Ortuvannet skulle bygges ut måtte kommunen senke vannivået, og bygget en kanal som skulle tømme vannet mer effektivt enn Sæleelven kunne. Dermed forsvant store deler av vanntilførselen til elven, som også var en av de viktigste sjøørretbekkene i Bergen.
Egge mener kommunen har forbrutt seg mot kongen, som for 260 år siden ga eierne av Sælen gård tillatelse til å bruke elven.
– Da tomten her ble ekspropriert på 70-tallet fant de ikke kongebrevet, men det har vi nå funnet. Og vi vil ha vannet tilbake, sier Egge.

Oljen er en pølsebod i sammenligning

Bruket er ikke vernet, men omtales av Byantikvaren som verneverdig. Dermed er det ikke noe som forplikter kommunen til å bistå, utenom eventuelt kongebrevet. Byråd for miljø og byutvikling, Anna Elisa Tryti, vil ikke ta stilling til kongsbrevet og historielagets krav, men roser ideen.
– Dette høres ut som et spennende initiativ, og jeg vil gjerne høre hva historielaget har å si dersom de ønsker å presentere prosjektet for meg.
Fyllingsdalen historielag ønsker å vise frem hvor viktig vannkraft har vært for Norges utvikling, og håper at det restaurerte bruket kan tiltrekke seg både unge og gamle.
– Oljen blir en pølsebod sammenlignet med hvor mye vannkraft har hatt å si for Norges historie. Man må være helt lam om man ikke utnytter den muligheten man har her, sier Egge.