Gi gave med skattefradrag

Fyllingsdalen Historielag kan motta gaver i størrelsesorden kr. 500 til kr. 25.000 til vår konto 36246892916, og at vi bruker skjemaet for koordinert innmelding til skattemyndighetene for skattefritak for giverne.