12. February 2019

Hjalmar Brantingsvei

Hjalmar Brantingsvei

(Veien går fra krysset Fyllingsdalsveien/Krokatjønnveien til
krysset Torgny Segerstedtsvei/Dag Hammarskjøldsvei)

Hjalmar Branting var født i 1860 i Stockholm. Døpenavnet hans var Karl Hjalmar. Han vokste opp i en borgelig familie, med god økonomi. Han gikk på privatskole, en av skolekameratene hans var den blivende kong Gustav 5. Han ble en overbevist sosialist etter å ha blitt kjent med Karl Marx sine skrifter da han studerte litteratur på universitetet, og skal ha vært den første i Sverige som kalte seg sosialdemokrat. Han ble journalist, og redaktør i avisen SocialDemokraten i hele 20 år fram til 1917. Han var og aktiv i etableringen og oppbyggingen av det
sosialdemokratiske partiet.

Statsminister tre ganger Hjalmar Branting har en lang fartstid som regjeringspolitiker. I 1917 var han en kort periode fi nansminister i en koalisjonsregjering mellom sosialdemokratene og det liberale partiet. Senere ble han tre ganger statsminister i en sosialdemokratiske regjeringer, siste gang i 1925. Alle regjeringsperiodene var relativt korte, men han fi kk vist at sosialistene kunne ta ansvar, noe mange betvilte i den politiske situasjonen på 1920-tallet.

Hjalmar Branting (1860 – 1925)
Hjalmar Brantingsvei