25. March 2022

Ny interaktiv nettside med historisk presentasjon av gårdene i Fyllingsdalen

Se nettsiden her

Opplysningene er i hovedsak hentet fra Fana Bygdebok, Norske Gardsbruk og artikler i Sydvesten skrevet av Leif Sælensminde.

En stor takk til Kjell Sælensminde som ennå en gang har bidratt med sin kunnskap om Fyllingsdalen. En like stor takk til Sissel Wergeland som har funnet tid til å hjelpe med monteringen av utstillingen.

Billedtekstene er redigert av Jan Hemmingsen, Fyllingsdalen Kulturkontor som også har laget utstillingen.

Kartet som er benyttet for å vise hvor i Fyllingsdalen gårene en gang lå, er det Tor Stokke som var primus motor for.

Det er dette arbeidet som har dannet grunnlagt og gjorde arbeidet lettere, til den digitale presentasjonen av gårds utviklingen i Fyllingsdalen.

Bilder og informasjon er samordnet og plassert av Helge Adam Egge sin billedsamling.
Historielaget ser dette som en start på noe som det skal bygges videre på.
Slektsforhold mellom gårdene i Fyllingsdalen og videre ut og inn til Fyllingsdalen vil bli en utvidet del av dette.