Styret i Fyllingsdalen Historielag

2019 – 2020

Leder Petter Eltvik peltvik@gmail.com Telf: 918 20939
Sekretær Svend-Ove Kristiansen sovekris@online.no Telf: 905 16418
Kasserer Sigbjørn Pedersen sigb-ped@online.no Telf: 991 68258
Styremedlem Helge Egge eghelge@online.no Telf: 977 67128
Varamedlem Kjell Sælensminde kjellsmi@online.no Telf: 414 45773
Varamedlem Grethe Nyborg grethe.nyborg44@gmail.com Telf: 917 56576
Varamedlem Evabritt Andreassen evabritta1951@gmail.com Telf: 915 51498