Ungomshuset i Fyllingsdalen

Ungdomshuset i Fyllingsdalen ble bygget i 1934 og har en interessant historie. Under første del av krigen ble
huset bl.a.benyttet som losji av  evakuerte fra krigshandlingene på Laksevåg, – og den tyske Wehrmacht brukte huset senere til sine formål.

Etter krigen var dette det eneste forsamlingshuset i Fyllingsdalen og flittig brukt av sangkor, idrettslag, husmorlag osv.
Huset er i god stand og har gjennomgått forholdsvis store ombygginger for å tilfredsstille moderne krav. Golv, vinduer og kledning er skiftet, men huset har samme stilen  slik arkitekt Alsaker trolig ville godkjent.

Ungdomshuset er et populært sted å leie til forskjellige arrangementer, som for eksempel bryllup, konfirmasjoner mv.
I vårt medlemsblad «Fyllingsdølen» nr. 1 – 2015 har vi en lengre artikkel om Ungdomshuset.