06. May 2019

Protokoll Årsmøte 2019

En stor takk til Kjell Tennfjord som holdt en fin og engasjert forelesning om
fotball og hvilken utvikling den har hatt i Dalen. Foredraget ble utført med
en god del humor.

Protokoll Årsmøte 2019