12. February 2019

Shetlands-Larsens vei

På tide å gi Shetlands-Larsen en vei
(Sydvesten 6/12-16)
– Vi er ikke i tvil om hvilken vei dette må bli, skriver Stein Ugelvik Larsen og Kjell Sælensminde.
Sælenveien har, etter utbyggingen av «Brennhaugen Borettslag» og «Gartnermarken Omsorgsboliger», fått en ny sidevei, en «blindtarm» som går forbi Fyllingsdalen Idrettshall, «Gartnermarken», «Brennhaugen» og frem til Fyllingsdalen Videregående Skole, «Sælenveien 159-191».

Ved denne sideveien av Sælenveien ligger minnesmerket etter «Shetlands-Larsen», «Frihetstreet»

Der Idrettshallen i dag ligger, og sideveien til Sælenveien går forbi, lå foreldrehjemmet til Leif Andreas Larsen og der han bodde i flere år.
På samme tomt lå også det lille verkstedet der Leif Andreas Larsen produserte svipptursekker, lagerfrakker og feltsenger etter krigen.
Denne sideveien går også opp på Skulehaugen der «Shetlands-Larsen» hadde sin bolig etter krigen (der Sælenveien nr 167 ligger i dag).
Hele dette området er således «spekket» med historien til Leif Andreas Larsen, «Shetlands-Larsen».
Det er derfor innlysende at veien bør og må hete «Shetlands-Larsens Vei». Siden denne veien er nyetablert og adressene der er lite innarbeidet, er tidspunktet riktig å endre veinavnet nå.
«Gartnermarken» og «Brennhaugen» har adresse Sælenveien, mens Idrettshallen og Fyllingsdalen Videregående har adresse Hjalmar Brantingsvei, selv om de begge har innkjørsel fra Sælenveien
Innkjørselen til Fyllingsdalen Videregående og deres parkeringsplass er merket med skilt via Sælenveien, men veien skifter navn til Hjalmar Brantingsvei når den nærmer seg skolen, selv om den ingen veiforbindelse har med denne veien. Dette virker ikke særlig logisk. Veien helt frem til Videregående Skole bør derfor også hete «Shetlands-Larsens vei». At også Idrettshallen og Idrettsplassen har sin adkomst fra denne veien kan vel også tale for at disse får ny adresse.
Ved å nøye studere kartet er det lett se at vårt forslag om «Shetlands-Larsens vei», er både riktig og rimelig. Det ville også kaste glans over vår lokalmiljø om denne navnendringen fant sted nå mens nye utbyggingsplaner er på tegnebrettet.
Av Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen ved Stein Ugelvik Larsen (leder) og Kjell Sælensminde (styremedlem)